“Trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, lạm phát 2 con số trở lên, nếu chỉ có một nguồn thu nhập thôi không đủ đảm bảo cuộc sống của bạn. Việc đa dạng hóa nguồn thu nhập là điều kiện cần để cuộc sống dễ dàng hơn”

 

ĐẦU TƯ GIÚP BẠN

GIA TĂNG TIẾT KIỆM

TIẾT KIỆM CHO NGHỈ HƯU

ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU TÀI CHÍNH LỚN

ĐẠT ĐẾN SỰ TỰ DO TÀI CHÍNH

VẤN ĐỀ:

 

Bạn có 200 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và mức lương là 12 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng nếu bạn ốm đau hay gia đình gặp chuyện bạn phải nghỉ làm một thời gian và lúc đấy bạn không hề có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Điều gì xảy ra khi bạn vừa làm công việc của mình, vừa đầu tư một nửa số tiền tiết kiệm được, lợi nhuận dự kiến bạn nhận được từ việc đầu tư 100 triệu đồng là 15-20% mỗi năm (tương đương 15-20 triệu đồng/năm)? Bạn sẽ có cuộc sống sung túc hơn, lợi nhuận bạn sẽ kiếm được từ đầu tư kể cả khi bạn đang ngủ.

 

90% người giàu đều có nhiều hơn một nguồn thu nhập.

76% người giàu phân bổ dòng vốn của mình vào đầu tư trái phiếu.

Năm 2020 trái phiếu được các chuyên gia bình chọn là kênh đầu tư an toàn nhất.

NĂM 2020 NÊN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU Ở ĐÂU

Đầu tư trái phiếu trở nên Thuận tiện và Hiệu quả hơn tại tập đoàn VsetGroup


GÓI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VSETGROUP

 

GÓI 1: 1.000.000.000 VNĐ

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 16.250.000VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 195.000.000 VNĐ + Vốn 1.000.000.000
VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 1.195.000.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 1.585.000.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 1.975.000.000 VNĐ

Đăng ký tư vấn

GÓI 2: 500.000.000 VNĐ

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 7.916.667 VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 95.000.004 VNĐ + Vốn 500.000.000
VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 595.000.004 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 785.000.012 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 975.000.020 VNĐ

Đăng ký tư vấn

Gói 3: 300.000.000 VNĐ

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 4.625.000 VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 55.500.000 VNĐ + Vốn 300.000.000
VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 355.500.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 466.500.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 577.500.000 VNĐ

Đăng ký tư vấn

GÓI 4: 100.000.000 VNĐ

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 1.458.333 VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 17.499.996 VNĐ + Vốn 100.000.000
VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 117.499.996 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 152.499.988 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 187.499.980 VNĐ

Đăng ký tư vấn

GÓI 5: 50.000.000 VNĐ

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 708.333 VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 8.499.996 VNĐ + Vốn 50.000.000
VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 58.499.996 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 75.499.988 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 92.499.980 VNĐ

Đăng ký tư vấn

GÓI 6: 20.000.000 VNĐ

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 266.667 VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 3.200.004 VNĐ + Vốn 20.000.000
VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 23.200.004 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 29.600.012 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 36.000.020 VNĐ

Đăng ký tư vấn

Gói trải nghiệm: 5 triệu đồng

Nhận lãi trực tiếp vào tài khoản ATM mỗi tháng là: 62.500 VNĐ
Số tiền nhận được sau 12 tháng là:
Lãi 750.000 VNĐ + Vốn 5.000.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
12 tháng là: 5.750.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
36 tháng là: 7.250.000 VNĐ

Tổng số tiền nhận được sau khi hết kỳ hạn
60 tháng là: 8.750.000 VNĐ

Đăng ký tư vấn

PHÚC LỢI NHÀ ĐẦU TƯ

 

Được chia cổ tức đúng theo cam kết

Quà sinh nhật hàng năm

Du lịch trong và ngoài năm 1 năm/lần

Chăm sóc sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Tâm  Trí Sài Gòn

Giảm từ 20%-25% khi sử dụng các dịch vụ tại công ty đang kinh doanh.